dodatkowe udogodnienia

  • Zapewniono dojazd z poziomu terenu poprzez pochylnie i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe poprzez windy osobowe.
  • Przewidziano na zewnątrz budynku stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Zastosowano windy osobowe umożliwiające komunikację osobom niepełnosprawnym i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe.
  • Do pomieszczeń dla których przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych zastosowano drzwi o szerokości w świetle 90 cm i pomieszczenia o wymiarach umożliwiających im odpowiednie manewrowanie.
  • Zastosowanie na zewnątrz budynku dojścia i dojazdy o odpowiednich spadkach.